skip to Main Content

Samen
zorgen.

Voor haar.

Clinicards is het digitale zorgplatform om patiënten
te monitoren, informeren en coachen.

Clinicards in oncologie

Met een ziekenhuis werken wij aan een traject voor oncologische zorg op afstand. Oncologische behandelingen in het ziekenhuis met chemotherapie of immunotherapie wordt door de patient als zeer intens ervaren. Intensieve monitoring van de patient in de thuissituatie en juiste informatie kan bijdragen aan effectieve en efficiënte oncologische zorg. Op geleide van bijwerkingen kunnen interventies sneller worden aangepast. Hiervoor worden Clinicards ontwikkeld om de bijwerkingen in de thuissituatie intensief te kunnen monitoren. Patiënten kunnen zelf doelen stellen en eventueel contact maken met de zorgverlener via beeldbellen.
Daarnaast is juiste en gedoseerde informatievoorziening gedurende het oncologische zorgtraject van belang.

HealthCards:

Obstipatie
Misselijkheid / braken
Handvoet-syndroom
EORTC- C30 vragenlijst
Pijnscore
Lastmeter
Temperatuur
Back To Top