Ga naar hoofdinhoud

Samen
zorgen.

Voor hem.

Clinicards is het digitale zorgplatform om patiënten
te monitoren, informeren en coachen.

Kort & Fit

Revalidatie na beenamputatie.

Onder leiding van het UMCG heeft een consortium van zorgpartners de ambitie om beenamputatie-patiënten en de mantelzorgers meer handvatten te geven die het zelfmanagement, autonomie en zelfredzaamheid bevordert en daarmee bijdraagt aan de kwaliteit van leven. Met deze Clinicards-implementatie onder de naam Kort & Fit kunnen patiënten onder meer pijnscore en stemming bijhouden, (aangepast) BMI meten, ontwikkelingen zien in activiteiten(stappen) en oefeningen en gegevens over prothese opslaan. Ook is er via een vragenlijst aandacht voor de mantelzorger. Data kunnen in verschillende stadia van het post-operatieve traject worden gedeeld met diverse zorgverleners in het land waaronder revalidatie-artsen en orthopedische instrument makers.

Afhankelijk van het relevante zorgpad ontvangt de patient gedurende het hele traject op de juiste momenten de juiste informatie.

Voor de zorgverleners betekent Kort & Fit dat de patiënt beter is geïnformeerd, eerder kan handelen bij bepaalde problemen en minder voor kleine zaken naar het spreekuur komt. Vanwege de monitoring functie geeft de app de mogelijkheid om beter inzicht te krijgen hoe het met de patiënt in de thuisomgeving gaat. Hierdoor is ook eerder (preventief) contact mogelijk.

HealthCards:

Activiteit (stappen)

(Aangepast) BMI

Stemming

Pijnscore

Prothese vragenlijst

Notities

Oefeningen

Care Giver Strain Index (Mantelzorger)

Foto

MijnHand

Inzicht in herstel na hand/polsoperatie.

Met Clinicards is een pakket aan meetinstrumenten ontwikkeld om tot objectieve metingen te komen over het verloop van herstel na een hand/polsoperatie. In de ontwikkelde oplossing staat een grote mate van zelfregie en zelfzorg van de patiënt centraal; de patiënt bepaalt zelf in welk zorgpad hij/zij zit en ontvangt bijbehorende informatie op het juiste moment in het zorgpad. Via vragenlijsten (PRWHE, MHQ) op gezette momenten wordt inzicht verkregen over het verloop van het herstel.

Daarnaast wordt geëxperimenteerd met een high-end handschoen vol met sensoren om objectief de Range of Motion te meten. Ook deze metingen worden door de patiënt zelf verricht. Alle data worden direct beschikbaar gesteld voor het poliklinisch consult met de arts. Uiteraard kunnen data en ontwikkelingen daarvan ook door de patiënt zelf worden ingezien.

HealthCards:

(Hand) Krachtmeting

Range of Motion

MHQ vragenlijst

PRWHE vragenlijst

Pijnscore

Clinicards in bariatrische nazorg

Bij het OLVG is Clinicards ingezet bij bariatrische chirurgie voor een klinische studie om aan te tonen in hoeverre zorg op afstand het veiligheidsgevoel bij patiënten zou verhogen. Na een dagopname wordt de patiënt naar huis gestuurd met Clinicards en een gekoppelde sensor voor het meten van vitalen. Gedurende een week werd de patiënt via Clinicards thuis gecontacteerd door een zaalarts in het ziekenhuis om de resultaten via beeldbellen te bespreken. De resultaten laten een significante verbetering zien in het veiligheidsgevoel (publicatie volgt).

Er is een tweede studie gestart waarbij wordt onderzocht in hoeverre de patient daadwerkelijk eerder naar huis mag.

HealthCards:

VAS Pijnscore

Hartslag (via sensor)

Bloeddruk (via sensor)

Temperatuur (via sensor)

Saturatie (via sensor)

Gewicht en BMI

Back To Top