skip to Main Content

Samen
zorgen.

Voor hem.

Clinicards is het digitale zorgplatform om patiënten
te monitoren, informeren en coachen.

Clinicards in bariatrische nazorg

Bij het OLVG is Clinicards ingezet bij bariatrische chirurgie voor een klinische studie om aan te tonen in hoeverre zorg op afstand het veiligheidsgevoel bij patiënten zou verhogen. Na een dagopname wordt de patiënt naar huis gestuurd met Clinicards en een gekoppelde sensor voor het meten van vitalen. Gedurende een week werd de patiënt via Clinicards thuis gecontacteerd door een zaalarts in het ziekenhuis om de resultaten via beeldbellen te bespreken. De resultaten laten een significante verbetering zien in het veiligheidsgevoel (publicatie volgt).

Momenteel is een tweede studie opgestart waarbij gekeken wordt in hoeverre de patiënt daadwerkelijk eerder naar huis mag (studie loopt van september 2019 tot maart 2020).

HealthCards:

VAS Pijnscore

Hartslag (via sensor)

Bloeddruk (via sensor)

Temperatuur (via sensor)

Saturatie (via sensor)

Gewicht en BMI

Clinicards peri-operatief

Het Diakonessenhuis heeft de ambitie om de kwaliteit en transparantie van zorg rondom electieve hand/polsoperaties te verbeteren en efficiënter te organiseren. Post-operatief worden patiënten op de juiste momenten geïnformeerd en beter gemonitord op weg naar herstel.

Met Clinicards is een pakket aan meetinstrumenten ontwikkeld bestaande uit vragenlijsten, en objectieve metingen van beweging en kracht. Hiervoor wordt ondermeer een koppeling gemaakt met een high-end handschoen vol met sensoren die de Range of Motion (Bewegingsbereik) kan meten. Daarnaast worden via Clinicards data over kracht verzameld via een digitale dynamometer.
In de ontwikkelde oplossing staat een grote mate van zelfregie en zelfzorg van de patiënt centraal; de patiënt bepaalt zelf in welk zorgpad hij/zij zit en ontvangt bijbehorende informatie op het juiste moment in het zorgpad. Ook de metingen worden door de patiënt zelf verricht. In de eerste fase vinden de metingen van kracht en bewegingsbereik plaats in het ziekenhuis en is er in principe geen zorgverlener bij betrokken. Na de metingen zijn data direct beschikbaar voor het poliklinisch consult met de arts. Uiteraard kunnen data en ontwikkelingen daarvan ook door de patiënt worden ingezien.

HealthCards:

(Hand) Krachtmeting

Range of Motion

MHQ vragenlijst

PRWHE vragenlijst

Pijnscore

Revalidatie na beenamputatie (Kort&Fit)

Onder leiding van het UMCG heeft een consortium van zorgpartners de ambitie om beenamputatie-patiënten, en gebruikers van beenprothesen mobieler, beter geïnformeerd en daardoor – letterlijk – en figuurlijk – krachtiger te maken. Met Clinicards is een platform ingericht (Kort&Fit) met het doel om deze doelgroep en de mantelzorgers meer handvatten te geven die het zelfmanagement, autonomie en zelfredzaamheid bevordert en daarmee bijdraagt aan de kwaliteit van leven. Met Clinicards kunnen patiënten ondermeer pijnscore en stemming bijhouden, (aangepast) BMI meten, ontwikkelingen zien in activiteiten(stappen) en oefeningen en gegevens over prothese opslaan. Ook is er via een vragenlijst aandacht voor de mantelzorger. Data kunnen in verschillende stadia van het post-operatieve traject worden gedeeld met diverse zorgverleners in het land waaronder revalidatie-artsen en orthopedische instrument makers. Afhankelijk van het relevante zorgpad ontvangt de patient gedurende het hele traject op de juiste momenten de juiste informatie ontvangt.

Voor de zorgverleners betekent Kort&Fit dat de patiënt beter is geïnformeerd, eerder kan handelen bij bepaalde problemen en minder voor kleine zaken naar het spreekuur komt. Vanwege de monitoring functie geeft de app de mogelijkheid om beter inzicht te krijgen hoe het met de patiënt in de thuisomgeving gaat. Hierdoor is ook eerder (preventief) contact mogelijk.

HealthCards:

Activiteit (stappen)

(Aangepast) BMI

Stemming

Pijnscore

Prothese vragenlijst

Notities

Oefeningen

Care Giver Strain Index (Mantelzorger)

Foto

Back To Top