Ga naar hoofdinhoud

Coachen naar herstel of gezondheid

De unieke Clinicards app is de digitale coach voor een patiënt in het zorgproces. Zelf gezondheidsgegevens bijhouden en delen, inzichten krijgen over het verloop, de juiste informatie ontvangen op het juiste moment, zelf doelen stellen en daarover kunnen communiceren met de zorgverlener. Dat is zorg op afstand. En dat alles in de palm van de hand.

HealthCards: Bijhouden van gezondheidsgegevens

Met één tap eenvoudig een persoonlijk gezondheidsdagboek bijhouden. 
Makkelijker kunnen we het niet maken.

ContentCards: Patiënteninformatie

Artikelen, video’s en animaties. Alles om de patiënt beter te informeren. Gedoseerd, op het juiste moment.

GoalCards: Persoonlijke doelstellingen en streefwaarden

Werken naar een doel, blijven binnen een bandbreedte. Op weg naar een zo goed mogelijke gezondheid.

CarePath: Tijdlijn met persoonlijk zorgpad

Zien wat er gebeurd is in het zorgpad en weten wat er nog gaat komen. Een persoonlijke tijdlijn van het zorgproces.

Connect: Contact via beeldbellen

Eenvoudig een beeldbelverbinding op zetten.
Dat maakt het voor zowel de patiënt als de zorgverlener een stuk makkelijker om vinger aan de pols te houden.

Concierge: Berichten ontvangen

Een vooraf ingesteld bericht in het zorgpad, of een privé bericht van de zorgverlener. Coaching wordt zo wel een stuk toegankelijker.

Concierge

HealthCards. Zorg is persoonlijk, de app voor de patiënt nu ook.

Meten is weten, zeker voor coaching. Helemaal natuurlijk als de patiënt dit zelf bijhoudt. Dit meten hebben we eenvoudig gemaakt met HealthCards. Een HealthCard verzamelt één (medisch) gegeven van de patiënt, bijvoorbeeld bloeddruk, hartslag, gewicht, pijnscore, et cetera. Maar ook een vragenlijst of een foto van een wond. Soms zelfs gekoppeld aan een sensor om de gegevens automatisch te meten. Alles door de patiënt zelf bij te houden in de Clinicards app.

Dankzij HealthCards kunnen patiënten op eenvoudige wijze gegevens invoeren over hun gezondheid. Nieuwe Healthcards zijn zo gemaakt, natuurlijk samen met zorgverleners. Hierdoor is Clinicards makkelijk inzetbaar voor meerdere ziektebeelden. 

ContentCards. Een persoonlijke bibliotheek met relevante artikelen

Relevante en betrouwbare informatie in de handen van de patiënt. Op één plek in de app beschikbaar, eenvoudig doorzoekbaar en altijd up to date. Of het nu om een artikel gaat, video of animatie. 

GoalCards. Op weg naar een zo goed mogelijke gezondheid.

Werken naar een doel, blijven binnen een bandbreedte. Dat is coaching in optima forma. Met GoalCards kunnen patiënten, eventueel samen met hun zorgverlener doelstellingen en streefwaarden ingeven. Deze doelstellingen worden weergegeven in het zorgpad, zodat er een duidelijke weg is om te bewandelen. Streefwaarden zijn per HealthCard*) in te geven en zijn gekoppeld aan de gegevensinvoer ervan. Streven naar een bepaald gewicht, of binnen een bandbreedte blijven van de bloeddruk? Het kan met GoalCards.

*) HealthCard-afhankelijk

CarePath. Informatie op het juiste moment in het zorgpad

Zorgpaden zijn de facto standaard in veel zorgprocessen. Met behulp van onze HealthCards, ContentCards en CarePath kunnen zorgverleners zorgpaden eindelijk echt een gezicht geven voor patiënten. Een specifieke zorgpad voor een bepaalde patiëntengroep? Geen probleem.  Het zorgpad wordt gevisualiseerd voor de patiënt in de app. Bloeddruk of medicatie invoeren, PROM ingeven, de behandeling middels video nogmaals uitgelegd krijgen, het koortsverloop inzien of checken of een doelstelling gehaald is? Alles op z’n tijd.

Connect. Motiveer op afstand

Persoonlijke coaching is nog altijd het meest effectief. Aansporen tot een gedragsverandering of vinger aan de pols houden. Met onze Clinicards Connect module kan één- of tweeweg communicatie opgezet worden. Gewoon met tekst, of zelfs met beeldbellen. 

Concierge. Eén plek voor alle communicatie.

Een vooraf ingesteld bericht in het zorgpad, een privé bericht van de zorgverlener, de tip om een artikel te lezen of het behalen van een doel. De Concierge in Clinicards houdt alles bij en toont de juiste informatie op het juiste moment. Coaching wordt zo wel een stuk toegankelijker.

Coaching met de Clinicards Portal

Als zorgteam kun je zelf een digitaal zorgpad samenstellen voor een specifieke patiëntengroep. Combineer hiervoor de thuismetingen met Healthcards, met relevante informatie op het juiste moment en er ontstaat een volledig digitaal zorgpad om te monitoren en informeren. Aangevuld met filterfuncties, streefwaardes, doelstellingen, beeldbellen ontstaat een opschaalbaar platform om patiënten te monitoren, informeren en coachen. Net als een virtuele assistent. Zo creëren we weer tijd voor wat echt belangrijk is.

CarePath. Coaching via zorgpaden

Zorgpaden zijn de facto standaard in veel zorgprocessen. Met CarePath combineren wij de de standaard van zorgpaden met de kracht van coaching op afstand. Combineer HealthCards en ContentCards in CarePath zodat zorgpaden eindelijk echt een gezicht krijgen voor patiënten. Het zorgpad wordt gevisualiseerd voor de patiënt in de app. Een meetpunt ingeven via een HealthCard, de behandeling middels video nogmaals uitleggen via een ContentCard, of een motiverend bericht sturen? CarePath maakt het mogelijk.

Insights. Coaching door begrijpen

Alle ingevoerde gegevens van de patiënt komen samen op één plek in de Clinicards Portal. Niet alleen de gegevens via de HealthCards, maar ook de fase en de status van het zorgpad. Zie het verloop, identificeer trends of leer van de resultaten van een ingevulde vragenlijst. Coaching op basis van real world evidence.

Filtering. De juiste patiënt coachen

Coaching krijgt pas echt waarde als de juiste patiënt de juiste zorg krijgt. Met onze Patient Filter kan de zorgverlener zelf de meest hulpbehoevende patiënten vinden en hierop inspelen. Op zoek naar de groep met een pijnscore hoger dan 7 die geen medicatie hebben ingenomen? Eén klik is voldoende.

Content Management System. Zelf content toevoegen

Middels ons Content Management System kunnen zorgverleners zelf content aan de ContentCards toevoegen. Of het nu gaat om tekst, video, animatie of foto’s, alles is mogelijk. En als er geen content is, of deze moet herschreven worden, dan zorgen wij daar toch voor? Inmiddels hebben we unieke content van (academische) ziekenhuizen van verschillende ziektebeelden.

Analytics. Inzicht in het gebruik van de content

Weten hoe de app gebruikt wordt, welke artikelen het meest gelezen en gewaardeerd worden, welke HealthCards geactiveerd zijn en welke zorgpaden geselecteerd zijn. Slechts een paar voorbeelden van de mogelijkheden via Analytics.

Back To Top