skip to Main Content

350.000 medische apps
verzamelen patiëntgegevens

Voor goede zorg is betrouwbare en volledige data van de patiënt een absolute vereiste. Immers, deze vormen de basis van de diagnose, interventiebepaling en verdere behandeling. Zorginstellingen blinken uit in manieren om klinische informatie te kunnen verzamelen. Denk hierbij aan high-tech toepassingen zoals MRI, röntgen- en labonderzoek, maar ook de ‘low-tech’ toepassingen zoals vragenlijsten en gesprekken met de arts of verpleegkundige.

Maar dat is slechts een fractie van de data die verzameld kan worden. Sterker nog, aangetoond1 is dat slechts een klein deel van de data die een patiënt genereert in een ziekenhuis wordt verzameld. Het merendeel gebeurt buiten de ziekenhuismuren, in het dagelijks leven van de patiënt. Deze gegevens noemen we ‘Patient Generated Data’ en samen met de data in het Ziekenhuis Informatie Systeem toont dit het totaalbeeld van de patiënt.

Lange tijd was het lastig om deze Patient Generated Data te verzamelen. De meest gestelde vraag door artsen aan hun patiënten is nog steeds “Hoe gaat het met u?” en de patiënt voorziet de arts dan van informatie zoals zij die ervaren heeft. Soms ook vraagt een arts een tijdje een lijstje bij te houden over relevante symptomen, voor zover de gemiddelde patiënt in staat is dit gedisciplineerd en volledig te doen.

De markt heeft de laatste 5 jaar handig ingespeeld op deze tekortkoming door de ontwikkeling van medische apps. De alom-vertegenwoordiging van de smartphone binnen vrijwel elke bevolkingsgroep zorgt ervoor dat deze apps altijd binnen handbereik zijn. Ook kunnen medische apps handig gebruik maken van de talloze sensoren in de smartphone (of gekoppelde ‘wearables’ ), waardoor nieuwe mogelijkheden van dataverzameling ontstaan. Door dit inzicht verkrijgt de patiënt meer regie over haar eigen gezondheid. Probleem opgelost, zou je zeggen.

De komst van medische apps heeft voor nieuwe uitdagingen gezorgd.

Met meer dan 350.000 medische apps in de App Store en Google Play is het vaak moeilijk door  de bomen het spreekwoordelijke bos nog te zien. Dat heeft tot gevolg dat:

Het vinden van ‘de juiste app’ steeds moeilijker wordt. In de App Stores vinden we bijvoorbeeld hardloop-apps tussen ECG-apps.

Er weinig bekend is over de kwaliteit en veiligheid van deze apps. Vragen over wat er met de data gebeurt en hoe de veiligheid daarvan is geregeld blijven vaak onbeantwoord. Dit levert (terecht) de nodige kopzorgen op voor de ICT-afdelingen van ziekenhuizen.

Het moeilijk is om van verschillende ontwikkelaars apps te combineren, omdat de data van elke app slechts binnen de omgeving en database van die specifieke app beschikbaar zijn.

Toch is de opmars van medische apps niet te stoppen. Uit een recent onderzoek is gebleken dat in 2016 98% van de huisartsen en 84% van de specialisten medische apps gebruiken2. Maar de uitdaging blijft om dit op een veilige en eenvoudige manier te doen.

 

1 EHR Intelligence, Why Moving Beyond EHR IS Needed For Population Health, April 2014.

2 De rol van digitale en online media in de beroepsgroep van artsen en specialisten, Onderzoek GFK, Juli 2016.

Back To Top