skip to Main Content

Samen
zorgen.

Voor hen.

Clinicards is het digitale zorgplatform om zwangeren
te monitoren, informeren en coachen.

Met ZwApp+ stap voor stap door de zwangerschap.

Naar het idee van het Slingeland Ziekenhuis ontwikkeld met Clinicards technologie en daarmee klaar voor een lange toekomst.

Met ZwApp+ heeft de zwangere letterlijk haar zwangerschap in de hand. Via de app ontvangen zwangeren volgens een vooraf ingericht zorgpad deskundige en persoonlijke informatie die past bij het moment van de zwangerschap. Behalve het zorgpad fysiologie kunnen nog 6 andere zorgpaden worden ingericht. De zorgpaden en de uitgebreide bibliotheek zijn opgesteld door zorgverleners in de regio (VSV) en zijn zoveel mogelijk gebaseerd op de richtlijnen van de NVOG en KNOV.

Zwangeren kunnen daarnaast zelf eenvoudig bloeddruk, gewicht en stemming bijhouden, inzien in grafieken, en delen. Ook kunnen foto’s en eigen notities worden toegevoegd. Het dagboek van de zwangerschap kan worden opgeslagen als persoonlijk naslagwerk. Hoe de zwangere graag wil bevallen, kan worden ingevuld in het geboorteplan. Dit geboorteplan kan worden gedeeld.

HealthCards:

Notities

Bloeddruk

Gewicht

Stemming

Foto

Covid-19 Vragenlijst

Eerste leven

NeoZorg brengt neonatale zorg dichtbij.

Naar een idee van Amsterdam UMC is Clinicards Neonatologie ontwikkeld dat onder de naam ‘NeoZorg’ als eerste is geïntroduceerd in het Maasstad ziekenhuis en Ikazia ziekenhuis.

NeoZorg is een digitaal platform gebaseerd op Clinicards dat ouders van pasgeborenen op de afdeling neonatologie voorziet van deskundige en praktische informatie uit het eigen ziekenhuis, en hen verder betrekt bij de zorg en ontwikkeling van hun kind. Het ondersteunt de ideeën van Family Integrated Care waarbij hechting met het kind, keuzevrijheid en verantwoordelijkheid van ouders voorop staan. Behalve zeer uitgebreide deskundige informatie, biedt het een handige dagboekfunctie voor ouders om de ontwikkeling van hun kind zelf bij te houden, en ontvangen ouders foto’s en berichten van de afdeling op het moment dat ze even niet in het ziekenhuis kunnen zijn. Data en berichten met foto’s kunnen naar wens worden gedeeld met familie en vrienden. Dat brengt neonatale zorg dichtbij.

Care4Neo (voorheen Vereniging Ouders van Couveusekinderen) is bij de eerste ontwikkeling betrokken geweest en is erg blij met de app.

HealthCards:

Moedermelk

Notities

Voeding

Gewicht

Foto

ZwApp Pro. Clinicards in de complexe geboortezorg.

Bij zwangerschap is het belangrijk dat de zwangere de juiste informatie op het juiste moment krijgt. Gebaseerd op onze ‘ZwApp’, de meest gebruikte zwangerschaps-app in Nederland, is Clinicards gebruikt om een Pro versie te ontwikkelen. In deze versie worden complexe zwangerschappen (bijvoorbeeld hypertensie) op afstand door verloskundigen en gynaecologen gemonitord en gecoacht voor de juiste behandeling.

De medische content is geschreven door het Slingeland ziekenhuis en kan overgenomen worden.

HealthCards:

Bloeddruk

Diabetes

Harde buik

Gewicht

Pijn

Melkproductie

Geboorteplan

Promis 10 Vragenlijst

Misselijkheid

Foto

Stemming

Vroege interventie bij kwetsbare zwangeren - Beste Start

Kwetsbare zwangeren hebben te maken met moeilijke omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de gezondheid van het kind. Denk hierbij aan lage sociaal economische status, drugs / alcoholgebruik en roken. De eerste 1000 dagen voor, tijdens en na de geboorte blijkt een belangrijke voorspeller te zijn van problemen op later leeftijd. Om deze reden start Erasmus MC in samenwerking met VSVs en kraamzorgorganisaties het programma Beste Start. Het doel van het programma en onderzoek is een vroegtijdige identificatie van kwetsbare zwangeren waardoor vroege interventie (vanaf week 17) mogelijk wordt. Ook wordt de effectiviteit onderzocht van digitale coaching en interventies tijdens de zwangerschap en postpartum periode. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een uitgebreide bibliotheek met artikelen, video’s en berichten die op het juiste moment van de zwangerschap in de app worden getoond.

Via het Clinicards platform worden zwangeren geïdentificeerd en gerandomiseerd opgenomen in het onderzoek. Geïncludeerde zwangeren krijgen via de app vragenlijsten in Clinicards waarvan data direct inzichtelijk zijn voor de verloskundigen en kraamconsulenten. Ook kan het geboorteplan en de (hoeveelheid) borstvoeding worden ingevuld.

HealthCards:

Leefstijl

Risicoscreening kwetsbaarheid

Borstvoeding (vragenlijst)

Borstvoeding (hoeveelheid)

PREMS

EPDS (Depressie)

Maternal Empowerment (zelfredzaamheid)

Notities

PROMIS (kwaliteit van leven)

Stemming

Back To Top